Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die zich inzetten om samen met school, een aantal activiteiten te organiseren vanuit de ingezamelde ouderbijdrage. Wij vergaderen ongeveer om de 6 weken. De bestuursleden en één of twee leerkrachten bespreken dan hoe de activiteiten lopen. Ook kunnen zaken waarvan wij het belangrijk vinden om te bespreken met school ter tafel komen. Denk hierbij aan; algemene schoolzaken, pesten en signalen die wij terug horen van ouders op het schoolplein.  
 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen. Vanuit deze ouderbijdrage worden de oudervereniging activiteiten georganiseerd en gedeeltelijk of geheel gefinancierd die niet door de overheid vergoed worden. We vinden het fijn dat ouders de verantwoordelijkheid genomen hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Immers zonder deze bijdrage kunnen de onderstaande activiteiten niet doorgaan voor hun kinderen.

 
Wat wij zoal organiseren met school:

  • Schoolreis (incl. bussen en entree)
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • Koningsdag
  • Schoolfotograaf
  • Streetwise (om het jaar)
  • Schoolverlaterskamp
  • diverse kosten zoals kleinigheid bij geboorte kind, jubileum, afscheid leerkracht enz.

Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De Ouderbijdrage is €12,- per kind per schooljaar.
Stroomt uw kind later in dan zijn de volgende bedragen van toepassing;
Kinderen die na de herfstvakantie instromen:               €12,-
Kinderen die na de kerstvakantie instromen:                €10,-
Kinderen die na de carnavalsvakantie instromen:         € 6,-
Kinderen die na de meivakantie instromen:                   € 0,-
 
Als uw kind op school komt ontvangt u een brief waarna u de ouderbijdrage kunt voldoen.
  
Naar school gaan houdt natuurlijk meer in dan alleen maar leren lezen en schrijven. School is ook een plek waar een kind zich veilig en prettig moet voelen. De bovengenoemde activiteiten leveren hier een grote bijdrage aan. Veel van deze momenten maken ook  mooie herinneringen voor later. De Oudervereniging kan altijd helpende handen gebruiken! Heeft u interesse om het bestuur te versterken, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. U kunt ons uiteraard ook altijd rechtstreeks aanspreken!
 

Aandacht voor helpende handen
Ook als u er niets voor voelt om plaats te nemen in  het bestuur van de Oudervereniging, doen wij vanaf deze plek het verzoek om als ouder uw betrokkenheid te tonen door actief te zijn binnen de school. Dit kan op vele manieren en hoeft echt niet altijd veel tijd te kosten. Informeer eens bij de leerkracht van uw kind op welke manier u uw steentje bij kunt dragen. U kunt ook een kijkje komen nemen tijdens een van de vergaderingen van de Oudervereniging.

Mocht u punten voor de vergadering, ideeën, vragen of tips hebben dan kunt u ons altijd mailen: ov.piramide@prodas.nl.


OV De Piramide: samen voor onze kinderen


Het bestuur van de oudervereniging bestaat het schooljaar 2019-2020 uit:

Voorzitter:                     Bart Spierings

Secretaris:                    Mieke Sanders

Penningmeester:          Marly Krijnen

Leden:                          Heidy Kuypers, Ramona Hoonings, Bianca Hurkmans, Jessica v.d. Akker, Cas van Rooij

Verkeersouders:          Bart Spierings
                                    Peggy Klemens