Oudervereniging

Naar school gaan houdt natuurlijk meer in dan alleen maar leren lezen en schrijven. School is ook een plek waar een kind zich veilig en prettig moet voelen. De activiteiten die worden georganiseerd leveren hier een grote bijdrage aan. Veel van deze momenten maken ook mooie herinneringen voor later.

Het bestuur van de oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die zich inzet om samen met school een aantal activiteiten te organiseren voor de leerlingen.
De oudervereniging vergadert een aantal keer per schooljaar. Tijdens de vergadering worden afspraken gemaakt over de te organiseren activiteiten.
Het budget bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks per leerling wordt gevraagd.

 Activiteiten die worden georganiseerd: of waarbij een bijdrage wordt geleverd:

  • schoolreis
  • sinterklaas
  • Kerst
  • carnaval
  • Pasen
  • koningsspelen
  • verkeersdag
  • bijdrage schoolverlaters
  • diverse attenties: bij geboorte kind, jubileum, afscheid leerkracht.

De Ouderbijdrage is €12,- per kind per schooljaar.

Stroomt uw kind later in dan zijn de volgende bedragen van toepassing;
Kinderen die na de herfstvakantie instromen:               €12,-
Kinderen die na de kerstvakantie instromen:                €10,-
Kinderen die na de carnavalsvakantie instromen:        € 6,-
Kinderen die na de meivakantie instromen:                  € 0,-

De Oudervereniging kan altijd helpende handen gebruiken! Heeft u interesse om mee te helpen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. U kunt ons uiteraard ook altijd rechtstreeks aanspreken op het schoolplein. Per mail via ov.piramide@prodas.nl


Het bestuur van de oudervereniging bestaat het schooljaar 2020-2021 uit:
Voorzitter:                  Mieke Sanders
Secretaris:                 Cindy v.d. Westerloo
Penningmeester:       Marly Krijnen
Leden:                       Heidy Kuypers, Bianca Hurkmans, Cas van Rooij, Daisy Aarts, Patrick Sleegers
Verkeersouders:        Bart Spierings en Peggy Klemens