Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Per groep zijn er twee leerlingen lid van de leerlingenraad. Deze leerlingen zijn de vertegenwoordigers van hun groep. Zij leggen meningen, voorstellen, vragen en/of opmerkingen van hun klasgenoten voor aan de andere leerlingraad-leden.

Wat is het doel van een leerlingenraad?

Het doel van een leerlingenraad is om leerlingen binnen de school een stem te geven. Ze leren om het gesprek aan te gaan met elkaar, met de leerkrachten en de directie van de school. Zo proberen ze samen iets voor elkaar te krijgen. Leden van de leerlingenraad leren om verantwoordelijkheid te dragen in de school als minimaatschappij. Daar kun je voor nu en voor later veel van leren.

Waar heeft de leerlingenraad een mening over?

Leerlingen mogen zelf punten op de agenda zetten. Deze punten dragen zij zelf aan. Vaak zijn er ook vragen die vanuit de groep komen, zoals: welke veranderingen zijn er in school nodig, kloppen de schoolregels nog wel, zijn er dingen die je mist op school enzovoorts.

Wanneer wordt er vergaderd?

Minimaal 4 keer per jaar vindt er een vergadering van de leerlingenraad plaats. Dit gebeurt onder schooltijd onder begeleiding van de directeur van de school. De bijeenkomst duurt maximaal een uur.