Kwink

Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind? Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En alle kennis die nodig is om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen. Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen, vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. 

Hieronder vindt u een filmpje met extra informatie voor u als ouder:
https://vimeo.com/473860182