Welkom in de nieuwkomersklas en taalklas!

25 september 2019

De nieuwkomersklas is een groep met kinderen die allemaal minder dan een jaar in Nederland wonen. Zij krijgen in de ochtend les in het Nederlands, om zo snel mogelijk in te stromen in een reguliere groep. Mocht dit na een jaar nog niet mogelijk zijn, dan kunnen de kinderen nog langer in de nieuwkomersklas blijven.

De nieuwkomersklas is een groep met kinderen die allemaal minder dan een jaar in Nederland wonen. Zij krijgen in de ochtend les in het Nederlands, om zo snel mogelijk in te stromen in een reguliere groep. Mocht dit na een jaar nog niet mogelijk zijn, dan kunnen de kinderen nog langer in de nieuwkomersklas blijven. Wij zijn veel met woordenschat en klanken bezig, maar ook met vervoegingen, zinsbouw en uitdrukkingen. Dit doen we met verschillende methodes die speciaal voor nieuwkomers zijn gemaakt, maar ook met de methode voor het leren lezen: Veilig Leren Lezen. Ook wordt er elke dag gerekend, leren de kinderen de(schrijf)letters en leren we de kinderen de belangrijkste spellingscategorieën. In de middag zitten de leerlingen in de reguliere stamgroep, dit doen ze in hun stamgroep. Dat is de groep waarin ze zouden horen als ze op een reguliere school zouden zitten. Sinterklaas, kerst en andere bijzondere gelegenheden proberen we zoveel mogelijk samen met de andere kinderen te doen. Tenslotte leren ze daar ook heel veel Nederlands, en vooral een stukje van de Nederlandse cultuur. Op dit moment hebben we 5 kinderen in de groep.   1 kind uit Tsjechië en  4 kinderen uit Syrië. De leeftijd varieert van 9 tot 12 jaar. Sommige kinderen zijn al meer dan een jaar in Nederland, andere kinderen korter. Dit zorgt ervoor dat er heel veel niveauverschillen in de groep zijn. We proberen de kinderen zoveel mogelijk op hun niveau les te geven, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Op maandagochtend  en donderdagochtend is juffrouw Ank in de groep en op dinsdagochtend , woensdagochtend en vrijdagochtend juffrouw Karin.  

Naast de nieuwkomersgroep is er ook een taalklas. Deze is op dinsdagmiddag en op vrijdagochtend zitten de taalklaskinderen samen met de nieuwkomers in 1 groep. In de taalklas zitten kinderen die al langer in Nederland zijn, en op een reguliere school zitten. Maar deze kinderen hebben nog wel behoefte aan extra Nederlandse les. Zij komen daarvoor twee dagdelen naar de Piramide en krijgen daar vooral woordenschat, woordvorming, zinsbouw. Ook is er aandacht voor begrijpend lezen, verhaaltjessommen, spelling en rekenbegrippen.

Terug naar overzicht