Informatie groep 8 2020-2021

4 september 2020

Welkom op de informatiepagina van groep 8!
Hier vindt u alle belangrijke data voor het komende schooljaar.

Welkom in groep 8

Juf Denise is er op maandag, dinsdag & woensdag.
Juf Stefanie is er op donderdag & vrijdag.

Juf Xandrea ondersteunt ons op verschillende momenten in de week. 
Juf Marga geeft op dinsdagochtend muziekles.
Rob geeft de techniekles.
Niels verzorgt diverse gymlessen voor groep 8.

We werken in groep 8 in principe op dezelfde manier als in de voorgaande jaren.
Dat betekent met de dagplanning op het bord, met hulpjes, met het directe instructie model en met school-en klassenregels.
Bovendien besteden we veel aandacht aan zelfstandigheid en samenwerkend leren.
Ook de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs is natuurlijk een belangrijk onderdeel van groep 8.

Huiswerk

In voorbereiding naar het VO krijgt uw kind iedere week een aantal wisselende huiswerkopdrachten mee naar huis. Op maandag krijgen ze de opdrachten en plannen we ze samen in de agenda. Op vrijdag moeten deze opdrachten weer worden ingeleverd en bespreken we niet alleen het resultaat maar ook het proces. Doel hiervan is leren plannen, structuur aanbrengen en overzicht krijgen. Een goede huiswerkplanning is erg belangrijk en is een vaardigheid die meestal niet vanzelf komt. Daar heeft uw kind onze, maar ook uw hulp bij nodig. Het zou fijn zijn als u de agenda en het huiswerk daarom regelmatig controleert en eigen afspraken ook laat plannen in de agenda. Denk hierbij aan verjaardagen, sporttrainingen, ortho-afspraken, enz. Zo wordt uw kind zich meer bewust van tijd.

Voortgangsgesprekken
 
Bij de start van groep 8 tijdens het kindgesprek bespreken we met uw kind wat zijn/haar doel is. Waar wil je naartoe, wat heb je nodig om je doel te bereiken, wat kun jij al goed, wat zijn je aandachtspunten, wat wil je nog leren, wat heb je daarbij van ons als leerkracht nodig? Dit kunnen ook doelen zijn op sociaal/emotioneel gebied. Tijdens het kennismakingsgesprek en het voortgang-adviesgesprek zal dit steeds een onderwerp van het gesprek zijn. Ook voeren we gedurende het schooljaar reflecterende gesprekken met uw kind, zodat hij/zij zich bewust wordt en blijft van zijn/haar doel en wat ervoor nodig is om het te bereiken.

Belangrijke data voor groep 8:

Week 39 (21 t/m 25 september) Kennismakingsgesprekken groep 8
Week 46 en 47 Informatieavonden IVOD (Sprong, Hub, Alfrink en Peelland)
De uitnodiging hiervoor ontvangt uw kind van ons.
Week 48 (23 t/m 26 nov) Voortgang adviesgesprekken groep 8
Week 3 en 4 (18 t/m 29 jan) M8 Cito-toetsen
2  feb Open dag IVOD, alle deelscholen VO in Deurne
8 feb Open avond Willibrord Gymnasium Deurne
9 feb Open dag Jan v Brabant College Helmond
19 feb Proeflessen op alle deelscholen van IVOD
10 feb Rapport 1
Week 8 (22 t/m 25 feb) Adviesgesprekken
Week 10 (15 t/m 19 maart) Aanmeldingsperiode VO
20+21+22 April Eind-Cito
7 juli Rapport 2

Voor meer informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs gaat u naar de website van de desbetreffende school.
Onder de knop groep 7/8 vindt u alle informatie over informatie avonden, open dagen en proeflessen.
www.ivo-deurne.nl, www.willibrordgymnasium.nl, www.janvanbrabant.nl

Het advies

Het definitieve schooladvies is een belangrijk onderdeel van groep 8 en komt dan ook tot stand door rekening te houden met alle onderstaande punten:
-Rapportpunten/resultaten van uw kind van groep 3 t/m 8
-Cito uitslagen van groep 5 t/m 8
-Profiel en onderwijsbehoeften van het kind, d.w.z. welke vaardigheden beheers je, wat kun je al, wat heb je nodig om tot leren te komen. Denk hierbij ook aan zelfstandigheid, motivatie, concentratie, werkhouding, huiswerkattitude, enz.
-Ook de wens van het kind en ouders om naar een bepaalde school te gaan is belangrijk.

Na het verzamelen van al deze gegevens en overleg hierover tussen leerkrachten, kind-leerkracht, ouders- leerkracht en een overleg van de adviezen met de IB-er en directeur komt er een definitief advies tot stand. Bij twijfel zullen we ook altijd contact opnemen met de zorg coördinator van de desbetreffende VO-school. 

Schoolverlatersactiviteiten

Het afscheid van bs. De Piramide hopen we dit schooljaar weer te kunnen doen in de vorm van een spetterende musical met afscheidsavond en een gezellig kamp.
Want ook dat hoort bij groep 8!

15 t/m 17 juni gaan we op Kamp in Asten. Verdere informatie hierover volgt nog.
18 juni is groep 8 vrij, dan mogen we lekker uitrusten.

Maandag 19 juli: Musical opvoeren voor alle kinderen en leerkrachten van de Piramide.
Dinsdag 20 juli: Musical en afscheidsavond voor de ouders en fam.
Woensdag 21 juli: Om 10.30u op school zijn, we mogen lekker uitslapen.
Donderdag 22 juli: Afscheid dag groep 8.
Vrijdag 23 juli: Vrij! Vakantie!

Wij gaan ons best doen om er ook dit jaar weer een mooi afscheidsjaar van te maken!

Heeft u vragen, neem dan gerust even contact met ons op.
Groet van Juf Denise en Juf Stefanie

denise.vanhoof@prodas.nl en stefanie.vandijk@prodas.nl

 

Terug naar overzicht