Welkom in groep 5!

19 september 2019

Hieronder kunt u de informatie terugvinden die belangrijk is voor uw kind in groep 5

Hallo allemaal,

Mogen we ons even voorstellen? Groep 5 is een super gezellige groep! We zijn met 24 kinderen en 2 juffen.Juffrouw Sandra is er op maandag, donderdag en vrijdag, juffrouw Sofieke op dinsdag en woensdag.Op maandag en donderdag krijgen we een aantal uurtjes extra ondersteuning van juffrouw Berbel. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Juf Berbel gaat aan de slag met individuele kinderen en/of kleine groepjes kinderen. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen een geweldig leuk jaar wordt waarin we natuurlijk veel gaan leren. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan en in de klas rustig werken. Als er iets is, mag je altijd na schooltijd binnen lopen.Voor aanvang van de lessen hebben we onze tijd nodig voor de kinderen.Je kunt ons ook altijd mailen: sandra.vanhelmond@prodas.nl of naar sofieke.vanneerven@prodas.nl. 

Belangrijke informatie:

De kinderen kunnen voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd naar het toilet. De kinderen zijn dit al gewend vanuit groep 3. We willen graag dat de kinderen zo min mogelijk missen van de instructies/lessen, daarom liever niet onder schooltijd. Bespreek (medische) problemen met ons, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. 

Huiswerk in groep 5?In principe hebben de kinderen in groep 5 nog geen huiswerk.Incidenteel kan het nodig zijn om thuis extra te oefenen.We gaan er vanuit dat de kinderen thuis de tafeltjes oefenen en voldoende lezen.

Verder komen alle kinderen één keer per jaar aan de beurt voor een boekbespreking en één keer voor een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. We rekenen op jullie medewerking.

Oudergesprekken:Op de jaarkalender staan oudergesprekken gepland waar u voor uitgenodigd wordt. We hopen u dan allemaal te kunnen begroeten. Mocht er tussendoor iets zijn waar u meezit, blijf er dan niet mee rond lopen. U mag altijd eerder een afspraak maken, bellen, mailen of binnenlopen.

Vakken en methodes in groep 5:

Veel vakken hadden we al in groep 4. Hier gaan we in groep 5 mee verder. Maar er zijn ook vakken die nieuw zijn in groep 5. Denk maar eens aan de zaakvakken. Hieronder volgt een lijstje.

Rekenen: Getal en Ruimte Junior. Helemaal nieuw voor iedereen! We werken in blokken, die blokken zijn weer opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit:  les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog? Het is belangrijk dat de kinderen de tafeltjes snel onder de knie hebben. Oefen thuis de tafeltjes tot 10. We hopen dat met kerst iedereen het groot tafeldiploma heeft behaald. Dit jaar komt ook het klokkijken aan bod. Hele uren, halve uren, kwartieren, maar ook 5 minuten en een koppeling naar de digitale tijd.Daarnaast wordt er een begin gemaakt van cijferend optellen en aftrekken,en maken we kennis met meters,centimeters, kilo en gram.

Taal: Taal in beeld. We werken in 8 blokken. In elk blok komen de volgende onderdelen aan bod:- woordenschat ( woordanalyse, tekst en beeld, ,woordnetwerk, uitleggen, uitbeelden en raadsels )- spreken/luisteren ( denk aan spreektechnieken, beschrijven en bevragen, vaardigheden en kennis) - taalbeschouwing ( denk aan woordsoorten, woordbouw, leestekens, stijlen betekenis,zinsdelen )- schrijven ( denk aan fictie en non-fictie, proza, toneel en poezie).Het blok wordt afgesloten met een toets.

Spelling: Spelling in beeld. Deze methode kennen we al van groep 4.In groep 5 staan de klankwoorden, de regelwoorden en de onthoudwoorden centraal.

Begrijpend lezen: Lezen in beeld. Halverwege groep 4 is hiermee gestart. In groep 5 gaan we hiermee verder.

Technisch lezen: Estafette. Deze methode kennen we al van groep 4.Technisch lezen blijft belangrijk! Blijf dit daarom ook thuis oefenen, liefst iedere dag even.

Schrijven:De methode die we hiervoor gebruiken is Pennenstreken, die al in groep 1/2 aan bod is gekomen. Tijdens deze lessen schrijven we met pen. De kinderen krijgen ook een richtingskaart. In groep 5 gaan we verder met de inoefening van de hoofdletters.

De zaakvakken:Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-techniek volgen we de methode van "Argus Clou". Een hele mooie, moderne methode. Naast een informatie-boek en werkboek bevat deze methode ook een uitgebreid digibord-programma.De methode is opgebouwd in blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. 

Gym:We hebben twee keer in de week gym (maandag en vrijdag). In principestaat er op maandag een toestelles op het programma en op vrijdag een spelles. Op de vrijdagmorgen wordt de gymles verzorgd door meester Niels van Leef! Alleen de kinderen die gymkleren bij zich hebben, kunnen mee gymmen. Gymkleding: korte broek, shirt, gymschoenen.

Handvaardigheid:Voor deze lessen, die plaatsvinden in onze klas of in het handvaardigheidslokaal, hebben de kinderen een schort nodig. Het mag ook gewoon een oude blouse of overhemd zijn met lange mouwen.

Techniekles: Op woensdag krijgen de kinderen techniekles van meneer Rob. Hiervoor gaan ze naar het handvaardigheidlokaal. Meneer Rob werkt steeds met de helft van de groep. Ieder kind heeft daarom 1 keer in de twee weken techniekles.

Muziekles:Dit jaar krijgen wij muziekles van een muziekjuf! Juf Marga zal op donderdagmiddag de muzieklessen verzorgen in onze groep.

Sociaal emotioneel: Kwink! Ook helemaal nieuw voor iedereen! Kwink is een online methode die ook burgerschap en mediawijsheid opnemen in de lessen. Kwink is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep!

Let's Go: Verkeer. Deze methode bestaat uit 5 thema's, waarbij omgeving, verkeerssituaties, verkeersborden, passagiers en voorrang belangrijke speerpunten zijn.

 

Juf Sandra en juf Sofieke

Terug naar overzicht