Info groep 4 schooljaar 2020-2021

4 september 2020

Welkom in groep 4!

Algemene informatie

De leerkrachten
Juf Angela is er op maandag tot en met woensdag en vrijdag. Op donderdag staat juffrouw Joke (tot aan de herfstvakantie)/ juffrouw Jeannine voor de groep en heeft juf Angela andere taken binnen de school. Juffrouw Sanne geeft ons extra ondersteuning gedurende de week.

De kinderen
De kinderen zitten inmiddels al in groep 4. Wij stimuleren in groep 4 de zelfstandigheid. Dit speelt tijdens de les een steeds grotere rol, maar het heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de gymles (heb ik mijn gymspullen bij me?).

Ziekmelding, tandarts, dokter
Zeker de eerste weken in groep 4 zijn heel belangrijk i.v.m. de nieuwe vakken die de kinderen krijgen. Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verlof moet u bij de directie aanvragen.

Speelkwartier
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen de tijd om naar het toilet te gaan, het fruit op te eten en buiten te spelen. Wij merken dat er regelmatig fruitbakjes op school blijven liggen. Dit gaat schimmelen. Wij proberen de kinderen hier regelmatig op te attenderen, maar het hoort ook bij het zelfstandig worden dat ze hier zelf op letten!

Gym
Wat betreft de kleding verwachten we een korte broek en een T-shirt of een turnpakje en gymschoenen. De gymspullen gaan na de les mee naar huis toe i.v.m. de hygiëne. Wij gymmen dit jaar op maandagochtend en vrijdagochtend. De gymles van vrijdagochtend wordt gegeven door een gymleerkracht van Leef!.

Handvaardigheid
Hiervoor hebben de kinderen een schort nodig. Dit kan bijvoorbeeld een oud overhemd zijn met lange mouwen. De lessen worden gegeven door onze crea-juf Berbel.  

Muziek
Ook dit jaar krijgen wij muziekles van een echte muziekjuf! Juf Marga zal op dinsdag de muzieklessen verzorgen.

Toiletbezoek
We proberen het toiletbezoek tijdens de les te minimaliseren i.v.m. instructies tijdens de lessen. De kinderen kunnen voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd naar het toilet. De kinderen zijn dit gewend vanuit groep 3. Bespreek (medische) problemen met de leerkracht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

BoS (bibliotheek op school)
We hebben een bibliotheek op school. De kinderen mogen op dinsdag en donderdag na schooltijd boeken lenen.

Verjaardag vieren
Wij vieren de verjaardag in de klas. Graag vooraf even overleggen wanneer uw zoon/dochter de verjaardag wil vieren. Het feest vindt doorgaans plaats rond het speelkwartier, tenzij het in ons programma op een ander tijdstip beter uitkomt. De traktatie wordt verzorgd door school. 

Activiteiten in groep 4
Aan het begin van het schooljaar gaan we naar Billy Bird park Hemelrijk. Op het einde van het schooljaar is de juffendag van groep 4.

Website van de school
Op de groepspagina van groep 4/ Facebook kunt u informatie lezen over wat er allemaal gebeurt in groep 4. Hier staan soms ook foto’s bij. Mocht u het niet prettig vinden dat uw zoon/dochter op Facebook of de website staat dan kunt u dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.
 

Methodes in groep 4

Rekenen
Getal en ruimte Junior werkt met een werkboek. Het werkboek wordt deels samen gemaakt en besproken. Ook zitten er zelfstandige verwerkingsopdrachten in, waarbinnen gedifferentieerd wordt. De blokken zijn opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit:  les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog?
Er wordt gebruik gemaakt van concreet hulpmateriaal en foto’s, schema’s . Op het eind van groep 4 kennen de kinderen op het gebied van getallen en verhoudingen de getalstructuur t/m 1000, optellen en aftrekken tot en met 100 en de tafels van vermenigvuldiging tot en met 10.
Vanuit de domeinen meten en meetkunde zijn dit meter, decimeter, deciliter, centiliter, klokkijken met kwartieren, rekenen met centen, ruimtelijke figuren en aanzichten.
Verbanden: tabellen, pictogrammen. En staafdiagrammen lezen en gebruiken.

Taal
We maken gebruik van de methode Taal in beeld 2. Ieder blok werkt met een thema waar de lessen bij aansluiten en de thema’s komen in elke jaargroep op hetzelfde moment terug. Iedere les is opgebouwd uit verschillende fasen. We gaan eerst op verkenning zodat kinderen zich kunnen oriënteren op het onderwerp. Daarna volgt er een instructiemoment zodat de kinderen in de volgende fase aan de slag kunnen met de verwerkingsopdrachten. Als laatste is er een terugblik en de centrale vraag is “Wat heb ik geleerd?”. De kinderen maken kennis met fictie en non-fictie, proza (verhalen), poëzie en toneel, het schrijven van verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen en het communicatief schrijven van bijvoorbeeld een advertentie.

Spelling
We maken gebruik van de methode Spelling in beeld 2. De lessen zijn vanuit dezelfde lesfasen opgebouwd als de lessen van Taal in beeld 2. Er wordt gewerkt met hoofdstrategieën:
de klankstrategie: Het klinkt als /ooj/ maar we schrijven ooi.
de regelstrategie: Hoor je aan het eind van een woord de klank /t/? Maak het woord dan langer om te weten of je een d of een t schrijft.
de onthoudstrategie: De ei klinkt hetzelfde als de ij. De kinderen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting.

Lezen
In groep 3 werken we op school met de taal- en leesmethode Veilig leren lezen. In groep 4 gaan we verder met de methode die daarop voortbouwt: Estafette. Er is aandacht binnen deze lessen voor de verschillende leesniveaus. Ook wordt er gewerkt met materialen als Vloeiend & Vlot, wat vergelijkbaar is met Veilig & Vlot in groep 3.

Schrijven
We werken met de nieuwe versie van Pennenstreken. Materialen die we hierbij gebruiken, zijn de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters en een schrijfschrift. We schrijven met pen. In groep 3 hebben de kinderen hoofdletters leren lezen. In groep 4 staat iedere schrijfles in het teken van het schrijven van een nieuwe hoofdletter.

Onderstaande methodes gebruiken wij ook in groep 4
Kwink (sociaal/emotioneel), Let's go!, Argus Clou (natuur en techniek). Alles is methodisch en is het vervolg op wat de kinderen in groep 3 gehad hebben.

iPad/Chromebooks
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de Chromebooks en iPad. Er wordt wekelijks gewerkt met Rekentuin, dit kan ook thuis.

Rapporten
In september hebben we een oudergesprek om kennis te maken, hierbij wordt uw kind ook verwacht. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers. Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V). Het is het begin van een proces dat doorgaat tot groep 8. Verwacht geen negens en tienen. Een 8 is al erg hoog in groep 4.

Ouderhulp
De groepsouder wordt zo nu en dan ingeschakeld om ouders te benaderen voor het begeleiden van bijvoorbeeld een bezoek aan een museum. Voor dit jaar is onze groepsouder ……,
Voor overige werkzaamheden in de school kunt u zich via een strookje in het begin van het nieuwe schooljaar opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Tv kijken in groep 4
Er wordt gekeken naar programma’s als Nieuws uit de natuur en Huisje Boompje Beestje.

 

Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijk voor u. Mochten er toch nog vragen zijn, kunt u altijd even bellen of een mailtje sturen naar: angela.stamps@prodas.nl

Vriendelijke groet,
juf Angela, juf Joke en juf Sanne

Terug naar overzicht