Welkom in groep 3!

28 augustus 2019

Hieronder kunt u de informatie terugvinden die belangrijk is voor uw kind in groep 3.

Algemene informatie: 

Hieronder kunt de u informatie terugvinden die belangrijk is voor u en uw kind in groep 3. Bij vragen of onduidelijkheden, mag u altijd even mailen(boukje.vanderheijden@prodas.nl, jokevandervoort@prodas.nl) of bellen (0493-313422). Binnenlopen mag natuurlijk ook. Kleine vragen kunnen wij vaak meteen beantwoorden. Het kan ook voorkomen dat het op dat moment even niet uitkomt bij ons i.v.m. andere afspraken of u een grotere vraag heeft. Dan maken we gewoon even een afspraak voor een andere keer. 

Van groep 2 naar 3                                                                                                                             
De kinderen komen uit een groep 1-2. Nu zitten ze in groep 3 en is zelfstandigheid erg belangrijk; de kinderen zijn al “groot”. Het “helpen” bij de kleuters voelt vaak als “bemoeien” in groep 3. Dat is even weer wennen voor hen. Alle kinderen zijn nu gelijk, geen jongsten en oudsten meer. 

Werktijden van de leerkrachten                                                                                              
Deze zijn als volgt: Boukje(di-wo) en Joke (ma-do-vr). En iedere dag extra ondersteuning van onze onderwijsassistente Sanne.  Zij zal o.a. de toetsen afnemen in groep 3, zoals bijvoorbeeld  AVI en DMT in januari en juni en  de toetsen aan het einde van iedere leeskern. Verder zal zij ondersteuning bieden tijdens de lessen van Veilig leren lezen, Rekenen, schrijven, enz. 

Ziekmelding, tandarts, dokter                                                      
De eerste weken in groep 3 zijn heel belangrijk i.v.m. het aanleren van nieuwe letters. Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verlof moet u bij de directie aanvragen. 

Inloop                                                                                                                                                 
Om 8.25u gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen komen. Om 8.30u gaat de 2e bel en starten wij met onze lessen. Vanaf dit schooljaar is er voor school geen surveillant op de speelplaats tussen 8.15-8.30u.  

Speelkwartier                                                                                                                                     
Het kwartiertje spelen om 10.15u is erg wennen voor de kinderen, want ze moeten in een kwartier tijd naar het toilet, fruit eten en buitenspelen. Na een aantal weken gaat dit steeds sneller. In de eerste weken maken wij het speelkwartier regelmatig nog een 5 tot 10 minuten langer, omdat sommige kinderen anders echt niet tot spelen komen.
Wij merken dat er regelmatig fruitbakjes op school blijven liggen. Dit gaat schimmelen. Wij proberen de kinderen hier regelmatig op te attenderen, maar het hoort ook bij het zelfstandig worden dat ze hier zelf op letten! 

Gymnastiek           
Kinderen moeten op maandag- en vrijdagochtend gymkleding meebrengen (korte broek en T-shirt, turnpakje en gymschoenen). Gymspullen gaan weer mee naar huis na de les i.vm. hygiëne. Wij verwachten dat de kinderen zelf kunnen strikken (zelfstandigheid).  Als de kinderen de gymspullen vergeten zijn dan mogen ze niet meedoen met de gymles.
Gymtijden: maandag 10.30-11.15u en vrijdag 11.15-12.00u. De overgang van groep 2 naar groep 3 is wel groot. Als het weer het toelaat, gaan we in het begin nog even buiten spelen. Ze krijgen zoveel informatie de eerste weken en moeten al zoveel naar ons luisteren. Dan is het voor de kinderen fijn als ze nog eens even zelf mogen spelen. Op maandag verzorgt juffrouw Joke de gymles en op vrijdag krijgt groep 3 les van Niels van Lieshout van Leef. 

Handenarbeid                                                                                                                                     
Op dinsdagmiddag van 13.15-14.15u. Hiervoor hebben de kinderen een schort nodig (oud overhemd met lange mouwen). 

Toiletbezoek                                                                                                                                     
Ook hierbij vragen we om een stukje zelfstandigheid van de kinderen. We proberen hen zoveel mogelijk voor school, tijdens pauzes, na school te laten gaan. Ze zijn gewend om veel momenten van de dag naar het toilet te mogen, maar in groep 3 is dat niet altijd handig i.v.m. o.a. de instructies  van de lessen. We proberen dus de toiletbezoekjes te minimaliseren. Mocht een kind nu heel nodig naar het toilet moeten, mag hij of zij uiteraard gewoon gaan. Bij (medische) problemen: graag even bespreken met de leerkrachten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Bibliotheek                                                                                                                     
BoS(bibliotheek op school) We hebben een bibliotheek op school. De leerlingen mogen op dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd boeken lenen. 

Verjaardag vieren                                                                                                                               
Wij vieren de verjaardag in de klas. Graag vooraf even overleggen wanneer uw zoon/dochten wil trakteren. Het verjaardagsfeest is wat korter dan in de kleutergroepen. Het is niet meer zo’n uitgebreide activiteit als in de groepen 1-2. De kinderen zijn inmiddels wat ouder.  We vieren de verjaardag zonder ouders in de klas. Het feest vindt doorgaans plaats rond het speelkwartier, tenzij het in ons programma op een ander tijdstip beter uitkomt.  De kinderen krijgen nog wel een kroon en ze mogen uiteraard trakteren. Probeer de traktaties niet te groot te maken en de juffen graag hetzelfde als de kinderen! 

Activiteiten in groep 3                                                                                                           
Schoolreis begin schooljaar (Dierenrijk). Op het einde van het schooljaar is de juffendag van groep 3. 

Spullen meebrengen naar school                                                                                                   
Op verzoek van de juffen mogen de kinderen spullen meebrengen voor o.a. de thema’s van de lessen/kernen. Wij hebben de kinderen nu alvast gevraagd om een schort en een sok mee te brengen naar school. Het schort en de sok gaat volgend schooljaar mee naar groep 4.  

Website van school                                                                                                                           
Op de website van groep 3 kunt u belangrijke data/mededelingen voor onze groep terugvinden en ook kunt u lezen aan welke kern we werken met Veilig leren lezen en wat ze leren met rekenen in het desbetreffende blok. 

Chromebooks en Ipads                                                                                                           
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de Chromebooks. Groep 3 heeft er 5. Er wordt wekelijks gewerkt met Rekentuin (dit kan ook thuis. De leerlingen krijgen binnenkort een brief mee met hun inloggegevens). Ook werken wij met de software van Veilig Leren Lezen en Squla. Verder kunnen wij op dinsdagochtend nog extra gebruik maken van 16 Ipads. 

Ouderhulp                                                                                                                                   
Middels de brieven voor ouderhulp kunt u aangeven of u groepsouder wilt worden. Bij veel opgaves zullen wij even loten. De rol van groepsouders is geen grote taak, maar het is voor ons wel erg prettig om een vast aanspreekpunt te hebben vanuit de ouders/verzorgers.  Vanaf eind januari starten we met het groepslezen. Voor overige werkzaamheden in de school kunt u zich via hetzelfde strookje opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

Methodes in groep 3 

Rekenen: Getal en Ruimte Junior                                                                                                   
Getal en ruimte Junior werkt met een leerwerkboek in groep 3. Het leerwerkboek wordt deels samen gemaakt en besproken. Ook zitten er zelfstandige verwerkingsopdrachten in, waarbinnen gedifferentieerd wordt. De blokken zijn opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit:  les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog? 

Er wordt gebruik gemaakt van concreet hulpmateriaal, foto’s en schema’s.  Op het eind van groep 3 kennen de kinderen:  Vanuit de domeinen getallen en verhoudingen leren ze de getalstructuur t/m 100, optellen en aftrekken t/m 30.
Vanuit de domeinen meten en meetkunde leren zij centimeter, kilogram, liter, klokkijken met hele en halve uren, rekenen met euro’s en vlakke figuren.
En tot slot leren zij vanuit de domeinen verbanden eenvoudige grafieken en patronen herkennen. 

Lezen/taal: Nieuwste versie van Veilig leren lezen: de Kim-versie.
Iedere les bestaat uit een basisles, een basiskwartier en een integratieles. Om de dag leert uw kind 1 woord. Het eerste woord was “ik”. Het woord wordt fonetisch aangeleerd en niet als: ie-ka. Dit hoort een kind niet als “ik”; plakken is onmogelijk!
De aangeleerde woorden worden gehakt en daarna weer geplakt, de beweging maken ze met de handen. Het lezen gebeurt het zoemend (Zoem doet met hen mee) . Heel belangrijk! In het begin zullen ze alles hardop doen, want ze moeten zichzelf horen. Na 3 woorden geleerd te hebben, kunnen ze al 13 woorden maken en ook lezen. Dit door de letters te combineren, d.m.v. het klikklakboekje. Iedere keer komen deze woorden en letters terug en worden erg veel herhaald. Ze moeten geautomatiseerd worden. Herhalen is dus erg belangrijk! Er komen steeds letters bij. U zult zien dat uw kind in oktober/november al wat woorden en eenvoudige zinnen kan lezen en vooral dat hij/zij heel veel gaat spellen van wat hij/zij onderweg ziet of wat op tafel staat: pindakaas, jam.
Bij Veilig Leren Lezen gebruiken wij o.a. de volgende materialen: magnetische letterdoos/ letterbord, Veilig gespeld, Veilig en Vlot.
De methode bestaat uit: Kern Start , 11 kernen en een Kern Afsluiting, steeds een andere kleur. Boeken, werkboeken, spelletjes, wandplaten hebben per kern dezelfde kleur. Bij iedere kern werken we vanuit een thema. De kinderen mogen dan ook spullen meebrengen vanuit thuis voor onze thematafel. Verder hebben wij van iedere kern ook een aantal woorden, die we extra oefenen en bespreken voor de ontwikkeling van de woordenschat. 

Schrijven: Nieuwe versie van Pennenstreken.
Materialen die we hierbij gebruiken, zijn de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters, schrijfschrift. We schrijven met potlood. Met de gum kunnen ze eventuele foutjes verbeteren.
Schrijven en lezen gaan samen, zie het schrijfschrift. Als we een nieuw woord hebben geleerd bij Veilig leren lezen (en dus ook een nieuwe letter), hebben we aansluitend een schrijfles over deze letter.
Er zijn 3 schrijfschriften. Als alle letters geweest zijn, leren we aan elkaar schrijven. Dit gaat “vanzelf”. Vanaf ons derde schrijfschrift starten wij met schrijven met een balpen. Dit doen we alleen in ons schrijfschrift. Voor al ons andere werk blijven wij ons potlood gebruiken.

Structuur is heel belangrijk in groep 3, net zoals een goede schrijfhouding en een goede potloodgreep (ook bij het kleuren). In groep 3 moet in het begin erg veel gekleurd worden. Het kan zijn dat de animo voor kleuren tijdelijk wat afneemt.
Ze leren de hoofdletters lezen, maar niet schrijven. De groep 3 letters zijn belangrijk, ook voor hun naam.
Het naamkaartje van uw zoon of dochter zit aan de linker bovenkant op de tafel. Dit is vooraan. Van daaruit begin je met lezen (van links naar rechts en van boven naar beneden). Daarom starten wij in groep 3 met frontale rijen in het begin: links en rechts zijn dan voor alle kinderen hetzelfde. Later in het jaar zullen we de kinderen in groepjes laten werken. 

Met deze methodes werken wij ook in groep 3           
Kwink(sociaal/emotioneel), Let’s go(verkeer), Argus clou(natuur en techniek). Alles is methodisch en is het vervolg van wat ze in groep 1-2 gehad hebben.
Verder hebben de kinderen van groep 3 op donderdagmiddag muziekles van Marga v/d Wallen (vakleerkracht muziek).  

Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon                                                                                     
Drie-minuut-toets(DMT): dat is een woordleestoets. De kinderen lezen 3 kaarten. Elke kaart mogen ze een minuut lang zoveel mogelijk woorden proberen te lezen.
AVI-lezen: hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen correct lezen. Het tempo gaat vanzelf omhoog als ze veel oefenen en de letters goed geautomatiseerd zijn. In januari is het de bedoeling dat de kinderen M3(midden groep 3) halen en eind groep 3 E3 of meer. Lezen is belangrijk, meters maken! Niet te moeilijke boeken lezen, dat is slecht voor het leesplezier en daar leren ze niets van.  

Viseon: hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen een leerkrachtlijst in. Vanaf groep 6 vullen de kinderen zelf ook een lijst. Mochten de lijsten heel erg afwijken van elkaar dan gaan de leerkracht en de leerling hierover in gesprek. 

Andere toetsen in groep 3 zijn: rekenen/wiskunde, TTR, spelling, begrijpend lezen. Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni, behalve Viseon. Die nemen we in oktober af. Begrijpend lezen alleen in juni. 

Rapporten                                                                                                             
In september hebben we een kennismakingsgesprek met ouders, kind en de juf(fen) over o.a. elkaars verwachtingen dit schooljaar. Er zal voorafgaand aan dit gesprek ook een informeel gesprekje plaatsvinden tussen de leerkracht en het kind. En u krijgt een formulier met een aantal vragen. Het is de bedoeling dat u dit meebrengt naar het gesprek. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers.
Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V). Het is het begin van een proces dat doorgaat tot groep 8. Verwacht geen negens en tienen. Een 8 is al erg hoog in groep 3. 

Extra zorg                                                                                                                                     
Indien uw kind problemen heeft met het leren wordt het in eerste instantie intern besproken: leerkracht en IB-er kijken, samen met het kind en de ouders hoe het beste hulp geboden  kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert kan het kind besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit 2 personen: onze IB-er en een orthopedagoge/GZ-psychologe: mevr. Joke van Hattum.
Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er , maar ook rechtstreeks door de ouders. Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en zij is ook telefonisch bereikbaar. Haar gegevens komen op de prikborden in de gang. Eén keer in de 6/8 weken komt het ZAT team bij elkaar: jeugdverpleegkundige GGD, wijkagent, opvoedondersteuner, IB-er, leerplichtconsulent (op afroep) i.v.m. afstemming over de regie.
Passend onderwijs: zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Didactiek: Eén-zorg-route: basisgroep, instructiegroep, plusgroep en kinderen met een individueel handelingsplan.  

Boekbesprekingen                                                                                                                               
In april een boekbespreking in kindertaal: een boekbespreking van kinderen voor kinderen. Kinderen krijgen t.z.t een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van hun boekbespreking. Er komt een lijst in de klas waar op komt te staan op welke datum ze aan de beurt zijn en de kinderen kunnen de titel van hun boek op laten schrijven Dit gebeurt ruim op tijd, zodat ze tijdig weten wanneer ze aan de beurt zijn. Doel: oefenen van de mondelinge taalvaardigheid  en oefenen in het "presenteren". Wij maken een verslag en dit gaat in een apart mapje (portfolio), dat de kinderen mee krijgen als ze naar de volgende groep gaan. Zo ontstaat een goed beeld van de mondelinge taalvaardigheid van groep 1 t/m 8. 

Tv kijken in groep 3                                                                                                                           
We kijken de serie “Ik Mik Loreland”: een akelige Karbonkel, een éénoog, steelt letters uit de computer van Mik. Mik is een meisje uit groep 3. Ze leert, net als wij, lezen. Het is een spannende film omdat de kinderen in hetzelfde leesproces zitten als Mik.  Karbonkel is een akelige stoorzender!
Als uw kind angstig is, laat het ons dan even weten of kijk samen een keer naar een aflevering op internet. Niet vóóraf alle uitzendingen bekijken, want dan is het in de klas niet leuk meer! Er zijn 28 afleveringen. Na aflevering 22 verandert Karbonkel. Hij krijgt 2 ogen en is ook lief. Dan vinden de kinderen het niet meer zo leuk.
Leesdas, Lettervos en Nieuws uit de natuur en huisje, boompje, beestje worden ook regelmatig bekeken.                                                                                                                             
Wij starten vaak onze dag op met “de dag van vandaag”. Een klein nieuwsoverzicht met een 3-tal berichten over het dagelijks nieuws wat in zich in Nederland en de rest de wereld afspeelt. Wij praten daar samen even over met elkaar en ze mogen aan elkaar vertellen wat ze ervan vinden. Hopelijk heeft bovenstaande informatie u een goed beeld gegeven over  hoe wij werken in groep 3. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Boukje, juf Joke en juf Sanne 

Terug naar overzicht