Kern 10

27 mei 2020

Beste ouders,


Nog even en de scholen mogen weer volledig open. Wat fijn! Doordat dat we een hele tijd niet naar school konden, moesten we gelijk weer flink aan de slag met het lezen. We oefenen veel als we in de klas zijn en er wordt hard werk in de klas, maar ook thuis. Inmiddels hebben we kern 9 afgerond en beginnen met kern 10. Wat daarin aan bod komt, leest u in deze brief.

Thema kern 10: Kijk eens om je heen!

Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen
woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien
woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;
woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.


Met vriendelijke groet,

Juf Joke, juf Boukje en juf Sanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht