ouderbrief kern 7

8 januari 2020

Het letterfeest staat voor de deur! De diploma's kunnen geschreven worden, want we hebben alle letters gehad. Tevens maken we al een begin met kern 7.
Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per kern geschreven door verschillende schrijvers.

In deze brief leest u meer over het thema en de woordtypen van kern 7.

Thema kern 7: Spannend!
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende momenten.
Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.

Woordtypen in kern 7: lezen en spellen
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe woordtypen.
In januari nemen we de Citotoetsen af. Daarbij horen ook toetsen voor woorden lezen, tekst lezen, spelling en woordenschat. Meer informatie over Citotoetsen vindt u op www.cito.nl onder Primair en speciaal onderwijs, LVS-toetsen, Voor ouders.

Vriendelijke groet,
juf Joke, juf Boukje en juf Sanne

Terug naar overzicht