Informatie groep 3 schooljaar 2020-2021

2 september 2020

Welkom in groep 3!

Informatie over groep 3 

Hieronder kunt de u informatie terugvinden die belangrijk is voor u en uw kind in groep 3. Bij vragen of onduidelijkheden, mag u altijd even mailen of bellen (0493-313422). Als u ons mailt dan kunt u de mail het beste aan beide leerkrachten richten, omdat wij niet alle dagen werken en u misschien niet altijd precies voor ogen heeft wie er voor de klas staat. Onze mailadressen zijn:
inge.linders@prodas.nl
boukje.vanderheijden@prodas.nl
Helaas is het i.v.m. het corona-virus niet mogelijk om zonder afspraak het gebouw te betreden.  

Van groep 2 naar 3 
De kinderen komen uit een groep 1-2. Nu zitten ze in groep 3 en is zelfstandigheid erg belangrijk; de kinderen zijn al “groot”. Het “helpen” bij de kleuters voelt vaak als “bemoeien” in groep 3. Dat is even wennen voor hen.
Alle kinderen zijn nu gelijk, geen jongsten en oudsten meer.

Werktijden van de leerkrachten 
Deze zijn als volgt: Boukje(di-wo) en Inge (ma-do-vr).
Verder hebben we ook enkele dagdelen extra ondersteuning van 2 onderwijsassistentes (Sanne en Marieke).  Zij zullen o.a. de toetsen afnemen in groep 3, zoals bijvoorbeeld  AVI en DMT in januari en juni en de toetsen aan het einde van iedere leeskern. Verder zullen zij ondersteuning bieden tijdens de lessen van Veilig leren lezen, Rekenen, schrijven, enz.

Ziekmelding, tandarts, dokter 
De eerste weken in groep 3 zijn heel belangrijk i.v.m. het aanleren van nieuwe letters. Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verlof moet u bij de directie aanvragen.

Inloop 
Om 8.25u gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen komen. Om 8.30u gaat de 2e bel en starten wij met onze lessen. Kinderen komen binnen en wassen eerst hun handen voordat ze de klas ingaan. Tassen en jassen hangen zij aan de kapstok. Fruit nemen ze mee de klas in. 

Speelkwartier
Het kwartiertje spelen om 10.15u is erg wennen voor de kinderen, want ze moeten in een kwartier tijd naar het toilet, fruit eten en buitenspelen. Na een aantal weken gaat dit steeds sneller. In de eerste weken maken wij het speelkwartier regelmatig nog een 5 tot 10 minuten langer, omdat sommige kinderen anders echt niet tot spelen komen.

Gymnastiek
Kinderen moeten op maandag- en vrijdagochtend gymkleding meebrengen (korte broek en T-shirt, turnpakje en gymschoenen). Gymspullen gaan weer mee naar huis na de les i.vm. hygiëne. Wij verwachten dat de kinderen zelf kunnen strikken (zelfstandigheid). 
Als de kinderen de gymspullen vergeten zijn dan mogen ze niet meedoen met de gymles. 
Gymtijd: maandag 10.30-11.15u en vrijdag 11.15-12.00u. De overgang van groep 2 naar groep 3 is wel groot. Als het weer het toelaat, gaan we in het begin nog even buiten spelen. Ze krijgen zoveel informatie de eerste weken en moeten al zoveel naar ons luisteren. Dan is het voor de kinderen fijn als ze even zelf mogen spelen.
Op maandag verzorgt juffrouw Inge de gymles en op vrijdag krijgt groep 3 vaak les van Niels van Lieshout van Leef.

Handenarbeid 
Dit hebben we op dinsdagmiddag van 12.45-13.45u. Hiervoor hebben de kinderen een schort nodig (oud overhemd met lange mouwen. Graag voorzien van naam). 

Toiletbezoek 
Ook hierbij vragen we om een stukje zelfstandigheid van de kinderen. We proberen hen zoveel mogelijk voor school, tijdens pauzes, na school te laten gaan. Ze zijn gewend om veel momenten van de dag naar het toilet te mogen, maar in groep 3 is dat niet altijd handig i.v.m. o.a. de instructies van de lessen. We proberen dus de toiletbezoekjes te minimaliseren. Mocht een kind nu heel nodig naar het toilet moeten, mag hij of zij uiteraard gewoon gaan. Bij (medische) problemen: graag even bespreken met de leerkrachten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Verjaardag vieren
Wij vieren de verjaardag in de klas.  Graag vooraf even overleggen wanneer uw zoon/dochten wil trakteren. Het verjaardagsfeest is wat korter dan in de kleutergroepen. Het is niet meer zo’n uitgebreide activiteit als in de groepen 1-2. De kinderen zijn inmiddels wat ouder.  We vieren de verjaardag zonder ouders in de klas. Het feest vindt doorgaans plaats rond het speelkwartier, tenzij het in ons programma op een ander tijdstip beter uitkomt.  De kinderen krijgen nog wel een kroon en ze mogen uiteraard trakteren. De traktaties worden door school verzorgd.

Activiteiten in groep 3 
Schoolreis begin schooljaar (Dierenrijk). Op het einde van het schooljaar is de juffendag van groep 3. 
Verder hebben we verschillende andere culturele activiteiten en uitstapjes dit schooljaar. We mogen o.a. nog een uitstapje maken naar museum de Wieger en Holtens Molen.

Spullen meebrengen naar school
Op verzoek van de juffen mogen de kinderen spullen meebrengen voor o.a. de thema’s van de lessen/kernen.
Wij hebben de kinderen nu alvast gevraagd om een schort en een sok mee te brengen naar school. Het schort en de sok gaan aan het einde van het schooljaar weer mee naar huis en kunnen dan even thuis gewassen worden of vervangen voor een nieuwe voor groep 4. 

Website van school 
Op de website van groep 3 kunt u belangrijke data/mededelingen voor onze groep terugvinden en ook kunt u lezen aan welke kern we werken met Veilig leren lezen en wat ze leren met rekenen in het desbetreffende blok. In de loop van dit schooljaar gaan we werken met een ouderapp. Hierover volgt later meer informatie.

Chromebooks en Ipads
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de Chromebooks. Groep 3 heeft er 5. Er wordt wekelijks gewerkt met Rekentuin (dit kan ook thuis. De leerlingen krijgen binnenkort een brief mee met hun inloggegevens). 
Ook werken wij met de software van Veilig Leren Lezen en Squla.
Verder kunnen wij op dinsdagochtend nog extra gebruik maken van 16 Ipads.

Ouderhulp 
Middels de brieven voor ouderhulp kunt u aangeven of u groepsouder wilt worden. Bij veel opgaves zullen wij even loten. De rol van groepsouders is geen grote taak, maar het is voor ons wel erg prettig om een vast aanspreekpunt te hebben vanuit de ouders/verzorgers. We hebben inmiddels vernomen dat er al een ouderapp is met de ouders van groep 3.
Vanaf eind januari starten we met het groepslezen. Als het dan weer is toegestaan, kunnen wij u hulp goed gebruiken bij het lezen met kleine groepjes. Informatie volgt t.z.t.
Voor overige werkzaamheden in de school kunt u zich via hetzelfde strookje opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp

Methodes in groep 3

Rekenen:
Getal en Ruimte Junior
Getal en ruimte Junior werkt met een leerwerkboek in groep 3. Het leerwerkboek wordt deels samen gemaakt en besproken. Ook zitten er zelfstandige verwerkingsopdrachten in, waarbinnen gedifferentieerd wordt. De blokken zijn opgedeeld in 4 weken. Iedere week wordt er aan een onderwerp gewerkt. De opbouw van een week ziet er als volgt uit:  les 1 voorbereiden – les 2 oefenen van het nieuwe onderwerp – les 3 inoefenen/verdieping – les 4 toepassen – les 5 Weet je nog?
Er wordt gebruik gemaakt van concreet hulpmateriaal, foto’s en schema’s. 
Op het eind van groep 3 kennen de kinderen:   
Vanuit de domeinen getallen en verhoudingen leren ze de getalstructuur t/m 100, optellen en aftrekken t/m 30.
Vanuit de domeinen meten en meetkunde leren zij centimeter, kilogram, liter, klokkijken met hele en halve uren, rekenen met euro’s en vlakke figuren.
En tot slot leren zij vanuit de domeinen verbanden eenvoudige grafieken en patronen herkennen.

Lezen/taal:
We werken met de nieuwste versie van Veilig leren lezen: de Kim-versie. Iedere les bestaat uit een basisles, een basiskwartier en een integratieles.
Om de dag leert uw kind 1 woord. Het eerste woord was “ik”. Het woord wordt fonetisch aangeleerd en niet als: ie-ka. Dit hoort een kind niet als “ik”; plakken is onmogelijk!

De aangeleerde woorden worden gehakt en daarna weer geplakt, de beweging maken ze met de handen. Het lezen gebeurt zoemend (Zoem doet met hen mee) . Heel belangrijk! In het begin zullen ze alles hardop doen, want ze moeten zichzelf horen. Na 3 woorden geleerd te hebben, kunnen ze al 13 woorden maken en ook lezen. Dit door de letters te combineren, d.m.v. het klikklakboekje. Iedere keer komen deze woorden en letters terug en worden erg veel herhaald. Ze moeten geautomatiseerd worden. Herhalen is dus erg belangrijk! Er komen steeds letters bij. U zult zien dat uw kind in oktober/november al wat woorden en eenvoudige zinnen kan lezen en vooral dat hij/zij heel veel gaat spellen van wat hij/zij onderweg ziet of wat op tafel staat: pindakaas, jam.
Bij Veilig Leren Lezen gebruiken wij o.a. de volgende materialen: magnetische letterdoos/ letterbord, Veilig gespeld, Veilig en Vlot.
De methode bestaat uit: Kern Start , 11 kernen en een Kern Afsluiting, steeds een andere kleur. Boeken, werkboeken, spelletjes, wandplaten hebben per kern dezelfde kleur. Bij iedere kern werken we vanuit een thema. De kinderen mogen dan ook spullen meebrengen vanuit thuis voor onze thematafel.
Verder hebben wij van iedere kern ook een aantal woorden, die we extra oefenen en bespreken voor de ontwikkeling van de woordenschat.

Schrijven:
Nieuwe versie van Pennenstreken. 
Materialen die we hierbij gebruiken, zijn de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters, schrijfschrift.
We schrijven met potlood. Met de gum kunnen ze eventuele foutjes verbeteren.
Schrijven en lezen gaan samen. Als we een nieuw woord hebben geleerd bij Veilig leren lezen (en dus ook een nieuwe letter), hebben we aansluitend een schrijfles over deze letter.
Er zijn 3 schrijfschriften. Als alle letters geweest zijn, leren we aan elkaar schrijven. Dit gaat “vanzelf”. Ongeveer half januari schrijven we met een Parker rollerpen als overgang naar de vulpen in groep 4.
Ze leren de hoofdletters lezen, maar niet schrijven. De groep 3 letters zijn belangrijk, ook voor hun naam.
 

Structuur is heel belangrijk in groep 3, net zoals een goede schrijfhouding en een goede potloodgreep (ook bij het kleuren). In groep 3 moet in het begin erg veel gekleurd worden. Het kan zijn dat de animo voor kleuren tijdelijk wat afneemt.

Het naamkaartje van uw zoon of dochter zit aan de linker bovenkant op de tafel. Dit is vooraan. Van daaruit begin je met lezen (van links naar rechts en van boven naar beneden). Daarom starten wij in groep 3 met frontale rijen in het begin: links en rechts zijn dan voor alle kinderen hetzelfde. Later in het jaar zullen we de kinderen in groepjes laten werken.

Onderstaande methodes gebruiken wij ook in groep 3:
Kwink(sociaal/emotioneel), Let’s go(verkeer), Argus clou(natuur en techniek). Alles is methodisch en is het vervolg van wat ze in groep 1-2 gehad hebben. 
Verder hebben de kinderen van groep 3 op dinsdagmiddag handvaardigheid van juffrouw Berbel en om de week een techniekles. Op donderdagmiddag muziekles van juf Marga (vakleerkracht muziek) 

Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon
Drie-minuut-toets(DMT): dat is een woordleestoets. De kinderen lezen 3 kaarten. Elke kaart mogen ze een minuut lang zoveel mogelijk woorden proberen te lezen.
AVI-lezen: hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen correct lezen. Het tempo gaat vanzelf omhoog als ze veel oefenen en de letters goed geautomatiseerd zijn. In januari is het de bedoeling dat de kinderen M3(midden groep 3) halen en eind groep 3 E3 of meer. Lezen is belangrijk, meters maken!
Niet te moeilijke boeken lezen, dat is slecht voor het leesplezier en daar leren ze niets van. 

Viseon: hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen een leerkrachtlijst in. Vanaf groep 6 vullen de kinderen zelf ook een lijst. Mochten de lijsten heel erg afwijken van elkaar dan gaan de leerkracht en de leerling hierover in gesprek.
Andere toetsen in groep 3 zijn: rekenen/wiskunde, TTR, spelling, begrijpend lezen.
Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni, behalve Viseon. Die nemen we in oktober af. Begrijpend lezen alleen in juni.

Rapporten
In september hebben we een omgekeerd ouder-kindgesprek over o.a. elkaars verwachtingen dit schooljaar. Er zal voorafgaand aan dit gesprek ook een informeel gesprekje plaatsvinden tussen de leerkracht en het kind. En u krijgt een formulier met een aantal vragen. Het is de bedoeling dat u dit meebrengt naar het gesprek.
Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten.
Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers.
Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V).
Het is het begin van een proces dat doorgaat tot groep 8. Verwacht geen negens en tienen. Een 8 is al erg hoog in groep 3.

Tv kijken in groep 3
We kijken de serie Ik Mik Loreland, Leesdas Lettervos en Nieuws uit de natuur, huisje boompje beestje worden ook regelmatig bekeken.
Wij starten een aantal keer per week onze dag op met “de dag van vandaag”. Een klein nieuwsoverzicht met een 3-tal berichten over het dagelijks nieuws wat in zich in Nederland en de rest de wereld afspeelt. Wij praten daar samen even over met elkaar en ze mogen aan elkaar vertellen wat ze ervan vinden.

Hopelijk heeft bovenstaande informatie u een goed beeld gegeven over hoe wij werken in groep 3.

Met vriendelijke groet,

Juf Boukje, juf Inge, juf Sanne en juf Marieke 

Terug naar overzicht