Informatie groep 0-1-2 schooljaar 2020-2021

4 september 2020

Welkom op onze pagina. In dit bericht kunt u informatie lezen met betrekking tot dit schooljaar. Bij vragen mag u ons altijd mailen.

Een nieuwe klas, nieuwe kinderen en ook de juf is voor een aantal kinderen nieuw!

De eerste twee weken van het schooljaar staan vooral in het teken van wennen. Wennen aan nieuwe klasgenootjes ,een ander klaslokaal, wennen aan de gewoontes en regels in de klas. We bespreken wat we fijn en niet fijn vinden: hoe ga je met elkaar om? hoe kun je elkaar helpen? Ga zo maar door. De meeste kinderen kennen al na een paar dagen het openingsversje en het fruitliedje. Heel knap! Luister maar eens hoe goed uw kleuter het liedje al kent! Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar op de Piramide!

Algemene informatie:

Dit jaar hebben we 2 groepen. In iedere groep zitten kinderen van groep 0, 1 en 2. Na iedere vakantie is het mogelijk dat er nieuwe kinderen starten. Deze kinderen starten als groep 0. Hierdoor zitten er verschillende niveaus in de groepen. Dit zijn de onderdelen waar wij op letten in de groep:

 • Cognitief (kennis en weten): denk hierbij aan taal en rekenen.
 • Sociaal-emotioneel (gedrag): hiervoor gebruiken wij de methode Kwink.
 • Motorisch (grove en fijne motoriek): denk hierbij aan de gymles, schrijven, knippen etc.
 • Creatieve en muzikale vorming: voor muziek hebben we een vakleerkracht (Marga)

Om deze onderdelen goed in beeld te krijgen, gebruiken wij de methode PRAVOO. Dit is een observatie-instrument voor kleuters. Daarbij gebruiken we ook de gegevens die we uit CITO groep 2 halen. De kinderen worden op reken- en taalgebied getoetst. Deze toetsen vinden plaats in januari en juni.

Om te zorgen dat kinderen zich ontwikkelen, maken we gebruik van de volgende methodes:

 •  Sil op school                                    thematisch werken
 •  Kwink                                               sociaal-emotioneel
 •  Pennenstreken                                 schrijfoefeningen groep 2
 •  let’s go                                              verkeersmethode

Activiteiten en vieringen

Gedurende het schooljaar vinden er allerlei activiteiten/vieringen plaats. Hierbij is het fijn als er ouders zijn die ons willen helpen.

 •  3x per jaar creamiddag, groep overstijgend
 •  spelletjes ochtenden, 4x per jaar op woensdagochtend 11:15 tot 12:15
 •  juffendag
 •  avondvierdaagse (vanaf groep 2)
 •  sinterklaas
 •  kerst
 •  carnaval

Belangrijke regels en afspraken:

 •  Iedere groep heeft een groepsouder
 •  Gymschoenen (liefst met klittenband) in een tas voorzien van naam
 •  Verjaardagen van kinderen worden gevierd zonder broertjes of zusjes
 •  De kinderen maken alleen iets voor de verjaardag van de ouders
 •  Wij verwachten zelfstandigheid van de kinderen, denk aan zelf jassen en schoenen aandoen
 •  Voor de fruitkring graag fruit meenemen (geen chocolade en snoep)
 •  Verlofaanvragen kunt u bij de directie of zelf printen via de website
 •  Klankkast, kinderen mogen spullen die beginnen met de klank van het thema meenemen.   Zie themabrief voor de klank
 •  Batterijen mogen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde tonnen
 •  Kralenketting mag 1 dag mee, volgende dag graag mee teruggeven
 •  Voor nieuwtjes en informatie zie klasbord, website en facebook
 •  Voor de lunch graag een broodtrommel en een drinkbeker meegeven
 •  Wijzigingen (telefoonnummers, emailadres etc.) graag doorgeven aan de betreffende leerkracht(en)

Helaas is de informatie-avond niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen. Via deze link kunt u alsnog de prezi bekijken. 

Terug naar overzicht